[insert_php] wp_nav_menu( array(‚theme location‘ => ‚probox cs‘)); [/insert_php]

Správa ICT

Diskuze

Nejprve si probereme vaše potřeby. Zjistíme, jestli jsou oblasti, ve kterých je možné spolupracovat. Samozřejmě, dnes má každá společnost „svou IT firmu“. Nabídneme vám prvotřídní služby v rozsahu, který budete potřebovat.
Můžeme vám poskytnout pohled z jiné strany, kontrolu stávajícího řešení.

Analýza

Společnými silami projdeme celé řešení ICT ve vaší společnosti. Pokusíme se, udělat si obrázek o reálnem stavu.
Z výsledků analýzy vzejde zpráva, která jasně popíše slabá místa, silná místa a shrne celkový stav včetně seznamu doporučení / dalších kroků.

Nabídka

Na základě výsledků analýzy předložíme nabídku.
V případě, že se dohodneme na spolupráci, nabídnuté změny zrealizujeme.

Péče

Pokud budete mít zájem, budeme o vaše ICT pečovat… a pečovat… a pečovat…

Jsme hrdým partnerem
FN Motol