2015-06 | Nové kanceláře ENERGIZER Varšava

DEVELOPER: Tady je serverovna.

MY: Kde, vždyť tu nejsou stěny, antistatická podlaha, klimatizace ani napájení?

DEVELOPER: Vždyť jsme domluveni až na pozítří.

MY: Aha…

Stihli to. A my taky.

Jsme hrdým partnerem
FN Motol